Om vikten att mötas

Att möta andra som arbetar med eller har intresse för konstnärliga uttryck för barn och unga och deras mycket olika uttryck och språk är ovärderligt. Genom Assitej, en internationell plattform som möjliggör sådana möten, har jag fått komma ut i världen med workshops och verk. Första gången var redan 1971, då jag tillsammans med Vivica Bandler, internationalist och legendarisk teaterchef för Stockholms stadsteater, mötte några äldre herrar under kristallkronor i Moskva. De visade oss sin statliga välgjorda barnteater och jag berättade för dem om det nya­­­­­ – ­om ungdomsteater i Sverige och om arbetet med att höja blyga tjejers röster i satsningar som Tjejsnack ute på Stockholms ungdomsgårdar.

2002 fick jag genom Assitejs försorg chansen att åka till Korea och där hålla en föreläsning för fyra tusen delegater. Möjligheten att skapa för mycket små barn möttes med nyfiken entusiasm i ett land som har en exploderande ungdomskultur. På SAND-festivalen i Kristiansand tidigare i höst presenterades ett brett utbud – från klassiker för de yngsta där bland annat isländska Hildur Kristinsdottir förvandlat Virginia Woolfs roman Mot fyren till ett fysiskt symboldrama, till tysk performancekonst.

I festivalens utbud möttes livemusik, tekniskt utsökt designad filosofi och rent scenografiskapade verk som arbetar med perception. Föreställningar för vuxna, som funkar lika bra för barn.  Här fanns förstås också de ”vanliga”, romantiskt barnanpassade dansföreställningarna, med glitter och mim och subtil sagoton. Här visades också film med samtal mellan artister och akademiker där film om ämnen som barndomens utsatthet blandades in.

Men SAND-festivalen är inte minst en avspänd mötesplats där ärrade kollegor möter varandra, föräldrar möter studenter och blivande pedagoger möter barn. En mötesplats för alla åldrar. Samma natt som jag skulle åka därifrån ägde Kristiansands kulturnatt rum. Pampigt stora tonårstjejer framförde musik som de skrivit själva. Deras röster vittnar om nästa generations styrka. De har starka röster!

 

September, SAND-festival och censur

 

Sverige har en gång, i de avlägsna 60- 80-talen, inspirerat Norge med sin experimenterande scenkonst för yngre. Nu är det vår tur att i Sverige beundra den spännande och årligen återkommande konstfestivalen SANDfestivalen i Kristiansand, som i år gick av stapeln 15-17 september. Här samlas performanceteater, film och seminarier.

Temat för festivalen var ung publik och konst. För arton år sedan höll jag här en maratonföreläsning på fyra timmar om tabu och barns behov av frigörande konst. I år möter jag människor som berättar att de minns detta. Då var intresset för barn som mottagare ännu nytt. Idag rör sig unga och vuxna mellan internationella, mycket skilda uttryck. En av förmiddagarna satt jag med hörlurar och lyssnade på en orkester som spelade ett verk av John Cage. Dokumentära röster från flyktingbarn i Grekland gav oss instruktioner på flera språk och bruten engelska. Vi stänkte, plingade, sköt, spelade musik med sprayburkar och kastade sten i en gryta. Kaos och modernism. Verkliga barn i lurar som gav oss inblickar i sitt liv och instruerade hur vi skulle leva ut.

Själv var jag inbjuden till festivalen för att diskutera ett nytt censurklimat i Sverige. Den svenska regeringen ska göra en översyn av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Jag har själv skrivit ett remissvar där jag betonar vikten av att de förslag som läggs fram sker med utgångspunkt i barns rätt till information. Informationsfriheten är en grundlagsskyddad frihet som enbart får begränsas i undantagsfall. Censur finns redan på så många olika nivåer.

Vi har till exempel:

A: Självcensur. Det där vi alla bär på, som handlar om en okunnig, ganska romantisk syn på det moderna barnet. Ofta missar vi konstnärer målet. Barn kräver sanning och intressanta uttryck. Och intelligens.

B: Barnkulturmarknaden som motståndare. Här är prioriteten är att nå många med hjälp av roliga, oskyldiga, icke-vuxenkritiska shower. Ja, hjälp!!! Så länge ingen blir arg eller orolig. Det vill säga ingen förälder eller lärare. Allt för inköparen!

C: Frågan om samhället. Statens censurer och lagar om hur vi ska s k y d d a barn från farliga intryck. Det vill säga förhandsgranskning, något som i Sverige bara kan drabba offentligt visad film för barn. I vår generösa tryckfrihetslag är barnfilmcensur ett undantag. Det ser olika ut i Norden och vi är ju – särskilt barnfilmsambassadören – med rätta stolta över vår svenska skolbio som visar åldersfritt: ocensurerade filmer åldersmässigt.

Men, (se: A) kanske lärare är drabbade av självcensur när de ska välja ur spännande filmpaket? Kanske rektorn bangar? Kanske är föräldrarna rädda och oroliga? Filmer om döden lär vara mycket lite efterfrågade, trots att behovet är stort och ämnet ömmande.

När jag ska flyga hem från Kristiansand säger taxichauffören: ”sitt på vänster sida i planet. Idag är det bra flygväder”. Den lilla staden breder ut sig under mig i solen. Från luften verkar det så idylliskt lätt att skapa mötesplatser som denna.

/Er ambassadör Suzanne, utan grön basker i sommarvarmt Norge.

Dags för hösttermin, mod och nyfikenhet

Hedersuppdraget som barnfilmsambassadör ser jag som möjligheten att förmedla konstnärlig film för barn och unga, men också att ge verktyg för analys till vuxna förmedlare.

Allt som finns av filmskatter, fest, drama, själ, samhälle!

Tillsammans med Malena Janson har jag skrivit ett manifest om barns rätt till dessa vidgade kunskaper och har tänkt ut spännande idéer för att få hela Sverige att satsa på film i skolan. Vi vill nå ut med nya konstarter, visa filmkoncept och konst för små barn, ordna hemliga barnfilmfestivaler och evenemang. Kort sagt: blåsa upp en storm av filmutopier med unga i fokus.

Film är den konstart jag själv och min generation formats mest av. Idag är rörlig bild än mer närvarande i form av alla de nya plattformar som finns och med ett språk som barn och unga behärskar. Men de behöver hjälp att utveckla detta nya språk, att se igenom slappa stereotyper och få nya idéer. Hjälp att komma med egna bildberättelser. Skolan behöver ett nytt ämne: Se bild. Göra film.

Att resa över Sverige innebär möten med dem som med kärlek och hängivenhet arbetar för och med skolbarn. Våra enda hinder är minskande kulturbudgetar, regionala orättvisor och en i vuxenvärlden nypuritansk rädsla för ”sanna” berättelser. Budgetramarna är för snåla och barnkulturens anslag tar av varandra. Satsningar på barns kultur minskar, trots allt tjusigt snack.

Vi kan inte kontrollera verkligheten, därför slår vi till mot det som vi tror KOMMER att skrämma barn.Barn och deras förståelse är aldrig problemet. I de festivaler för ung film jag besökt och i de salonger jag suttit och andats med publiken eller diskuterat våld, censur och oro, finner jag aldrig hinder. Öppenhet råder. Barnpubliken är fruktansvärt estetiskt nyfiken. Det är de vuxna som behöver lugnas och peppas att tro på barnens omdöme. Men hur diskutera tabun som utmanar föräldrar och därmed skolans lärare? Vad i skolbioutbudet vågar vi visa? Vem orkar ta sig an filmer utanför det underhållande säkra?

Mitt enkla råd till en skraj vuxen:
Visa det du själv tycker om, är engagerad i och vill prata med barnen om – för det märker de genast. Att du är med.

Trycket från barnpubliken är stort: vi vill se vad ni ser. Vi har en ny exploderande bildvärld att göra begriplig. Att göra och se film är att vidga bildläsandet och erövra världen.

Vi behöver sprida upplysning bland politiker och skolfolk kring vårt behov av att lära barn bildtänkande. Att inse värdet i filmpedagogik och – som i Filminstitutets kompisskoleprojekt – i att unga själva får göra film. Att upptäcka filmens magi, poesi och drama. Tillsammans med oss vuxna.

/Suzanne Osten

Sommar, lek och surfplattor

Ni vuxna och barn…

Nu är det efterlängtad sommar och tid för leken.

Barnavårdscentraler har försetts med stödmaterial med faktiska råd om små barn och surfplattan som leksak. En efterlängtad hjälp till oroliga föräldrar som forskaren Malin Bergström tagit fram tillsammans med Statens Mediaråd om hur och hur mycket vi ska låta barn umgås med surfplattan.

Bergström ger några förnuftiga regler om tidsbegränsning och metoder. Föräldrar ska inte ha dåligt samvete när barnen får dyka in i spel och bilder. Budskapet går ut på att skapa ett vettigt digitalt beteende tidigt. Att ha tid kvar för lek.

Det viktigaste och svåraste rådet är kanske att vi vuxna måste intressera oss och dela barnens upplevelser. Och sätta ord på upplevelser! Hotet mot barnen är ju vår ständiga tidspress.

Barnfilmsambassadören gläder sig åt denna första perceptionsstudie. Forskning behövs, vuxnas konstanta oro bör ersättas med fakta om den fantastiska bildvärld barnen redan erövrat – ibland bakom våra ryggar. Barn jag möter i alla åldrar kan otroligt mycket om bildberättande.

Nu önskar jag mig få läsa efterlysta skräckfilmsidéer från skolbioaktiva från hela landet. Ni unga mediavana zombieälskare och ni lärare som gillar barns skräckberättelser som sund lek mot oro – hjälp till!

Sommarlovet är långt. Ni kan skicka bilder också.

Vi hörs!

Efterlysning: Skräckfilmsidéer!

När jag gästade barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i våras så uppmanade jag barnpubliken i en fullsatt biosalong att skriva ner sina egna skräckfilmsidéer och skicka dem till mig.

Nu har jag fått en hel bunt läskiga, spännande och inspirerade idéer från Näslundsskolan i Hallstahammar! Här vill barnen se filmer om ”psykostalker”, ”tjocka ormar”, ”långa knivar”, ”en självgående bil som följer efter dig”, ”porslinsdockor”, ”zombiebebisar” och ”Olof Palmes mördare kommer tillbaka med syrgasmask och dödar barn med kniv”. Några elever har skrivit hela synopsis, några av dem har illustrerat sina idéer och några har listat allt de tycker är skrämmande. Jag kan konstatera: min uppmaning har satt i gång fantasin!

Och nu riktar jag mig till alla barn i Sverige med en uppmanande vlogg: Skicka fler idéer till mig på temat ”Skräckfilm som jag vill se den”! Och till vuxna bloggläsare: Sprid gärna denna vlogg till alla barn i din närhet!

Skriv dina idéer i kommentatorsfältet här på bloggen eller skicka dem via mejl barnfilmsambassadoren@filminstitutet.se eller per post Barnfilmsambassadören, c/o Malena Janson, Svenska Filminstitutet, Box 271 26, 102 52 Stockholm.

Efter sommaren lovar jag att berätta om de idéer jag fått in!

Är våldsamma kvinnor läskigare än våldsamma män?

Flickan mamman och demonerna_Blogg

I dag skriver jag om min egen film, det vill säga jag har tillfälligt tagit av mig barnfilmsambassadörens gröna basker. Och gör en genusspaning utifrån kritiken mot Flickan, mamman och demonerna.

Visst får och ska min film granskas kritiskt – men hur ser det ut med rättvisa och normer?

Blir vi räddare för våldsamma kvinnor än våldsamma män? Är det läskigare om en mamma är hotfull mot ett barn än om en pappa är det? Är mäns brutalitet så mycket mer accepterad, så vardagligt förekommande i film, att skurken blivit en manlig stereotyp?

Diskussionen om modersporträttet i min film antyder det, eftersom den innehåller flera repliker och utsagor som visar att vuxna blir rädda för filmens mamma. Många vuxna, även professionella filmkritiker, tycks bli blockerade av Siri-gestalten. Filmgranskarna på Medierådet hävdar till exempel att barn under 15 år kan ta skada av skildringen av en familj som består av en åttaåring och en psykiskt sjuk mamma. Trots att det tydligt framgår att mamman styrs av demoner och inte är elak i sig. Och Aftonbladets recensent Jens Peterson skriver under rubriken ”Plågsamt otäckt att se” att ”modern är oberäkneligt skrämmande hela tiden”.

Kan det vara så att landets skakade filmkritiker och medieråd möjligen har större tolerans för manliga hotfulla figurer? Eller vad ligger annars bakom den ovanligt hårda bedömningen av en film noggrant framarbetad för barn i skolåldern med vuxet sällskap?

Här följer utdrag ur tämligen brutala filmer som Medierådet har försett med 11-årsgräns:

The selfish giant
”Framställningen innehåller inslag av barn som far illa och befinner sig i utsatta situationer, uppslitande gräl, slagsmål, hot, samt en pojke som förolyckas […].”

Mig äger ingen
”Framställningen innehåller flera inslag av högljudda och dramatiska familjegräl som vissa gånger slutar med våldsamheter, hotfulla situationer samt skildringar av ett barn som lever i utsatthet […].”

Beasts of the southern wild
”En skildring av några människor som vägrar att lämna sina hem inför en stundande orkan. Framställningen innehåller inslag av en pappa som uppträder hotfullt och oberäkneligt, en liten flicka i olika utsatta situationer, närbilder på döda djur och en döende man […].”

Pojkarna
”Framställningen innehåller inslag av hotfull stämning, slagsmål som resulterar i blodvite samt en ung man som berättar om en våldtäkt av ett barn som bedöms kunna medföra oro och stark rädsla […].”

Min så kallade pappa
”Framställningen innehåller inslag av ett utsatt och ensamt barn som övergivits av sin mamma och pappa, man som förlorar medvetandet och faller ihop och en utdragen och mycket realistiskt skildrad förlossningsscen med en skrikande gråtande kvinna i stora smärtor […].”

Det finns fler exempel, som sagt, som ni själva kan läsa här.

Pappor får vara våldsamma och grova i mun men inte mammor, såsom Siri i min film.

Tack Joachim Bergenstråhle som ”bara” läste innantill.

 

Bort med dömande vuxenglasögon!

Svardsmastaren_bloggKraften i vuxenvärldens blick på barnet är en god och välvillig kraft men också en sträng och moraliserande kraft.

Filmregissören och konstnären Ebba Theorells film Kraften är en kort essäfilm om yngre pojkars fysiska stridslekar. Men vänta nu; är det verkligen bara våld vi ser när pojkar leker, rasar, hoppar, sparkar, brottas? I dessa minutiöst utformade hopp, skruvar, attacker och bakåtsprång? I ritualer framför spegeln eller mittemot den andre i virveln – är inte detta dans? En dans som handlar om kroppens flöde, att leka med möjligheter, att bearbeta djuret, att erövra naturen, hoppstenen, trädens väldighet, det främmande mänskliga och oroande jag sett.

Med plastpistolen i hand suckar de omhändertagande kvinnorna över pojkarnas ”eviga krigslekar” … Men vänta nu, lockarna flyger … Kan det vara en flicka som virvlar förbi som en smidig tiger? Språnget liknar samurajens eller kanske leopardens. Eller den lilla ivriga hunden som blandar sig i ett ögonblick och tror han är varg?

Många timmar i skogen har Ebba Theorell med kameran i hand spanat på förskolebarnens konst och förmedlar till oss sin upptäckt: att den stygga pojken som leker krig är en produkt av vår dömande blicks genuskonstellation. Med eller utan vapen i form av grenar utför barnet en estetiskt inövad rörelsekonst. Muskler, andning och koordination är byggstenarna i en slags medfödd identitetsuppgift: Jag erövrar världen.

Eldsbroder_blogg

Ebba Theorell har visat Kraften för förbluffade vuxna – föräldrar, pedagoger, förskolepersonal – och ställt frågan ”Om det inte är pojkar som leker våld, vad är det då?”. Genusspanare reser sig då glada och inspirerade: ”Fortsätt detta arbete!” Filma flickor och pojkar, följ dem när de testar sin kropp för att få svar på sina frågor! Vem är jag? Vilka krafter har jag? Hur tar jag mej an världen? Och filma lekens förhandlande, barnens långa dialoger om vad, hur, vart. Skildra detta viktiga bygge och få oss att byta ut Moralglasögonen genom vilka vi bara ser att pojkar leker krig.

Vi alla är världserövrare med själ.

Se ett klipp från filmen här.

NOT: Filmen Kraften visas i samband med Filminstitutets skolbiodagar, som under 2016 arrangeras i fyra städer runtom i Sverige: Malmö 16/3, Karlstad 14/4, Jönköping 19/5, Stockholm 29/9 och Sundsvall 31/10. Mer om våra skolbiodagar kan du läsa här.